Yhteystiedot

Portaanpään kristillinen opisto
Portaanpääntie 63
73100 LAPINLAHTI
puh. 017 272 0900

Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@portaanpaa.fi

 • OPPILASASIAT
  • Jaloniemi Anni
  • amanuenssi, kuraattori, opinto-ohjaus
   puh. 044 768 8648

  • Karhunen Seija
  • opiskeluohjaaja (asuntola)
   puh. 044 768 8669

  • Kumpulainen Maarit
  • KM, humanististen aineiden lehtori
   Maahanmuuttajakoulutusten koordinointi ja opinto-ohjaus
   puh. 044 768 8647
 • OPETTAJAT
  • AMMATILLINEN KOULUTUS
  • Liimatainen Pirjo
  • KK, KTao, opinto-ohjaaja, kasvatusaineiden ja kotitalouden lehtori
   puh. 044 768 8645

  • Mykkänen Kaija
  • terveystiedon lehtori
   puh. 044 768 8663

  • Mykkänen Timo
  • Lto, kasvatus- ja yhteiskunnallisten aineiden lehtori
   puh. 044 768 8611

  • Palo-Pekkarinen Pirkko
  • kasvatusaineiden lehtori
   puh. 044 768 8640

  • Suoaro Heli
  • diakoni, seurakunnallisten aineiden lehtori
   puh. 044 768 8629

  • Visuri Merja
  • Lto, sosionomi YAMK, ammatillisen koulutuksen apulaisrehtori
   puh. 044 768 8610


  • YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS
  • Korhonen Soilimaria
  • koordinaattori
   puh. 044 768 8637

  • Kumpulainen Maarit
  • KM, humanististen aineiden lehtori
   Maahanmuuttajakoulutusten koordinointi ja opinto-ohjaus
   puh. 044 768 8647

  • Niemelä Kati
  • FM, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori
   puh. 044 768 8649

  • Salmela Kristina
  • S2-kielen opettaja
   puh. 044 768 8631

  • Ryhänen Marja
  • FM, kielten lehtori
   puh. 044 768 8643

  • Taskinen-Tuovinen Eija
  • FM, äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän lehtori
   puh. 044 768 8666

  • Varkoi Hannu
  • FM, apulaisrehtori
   matemaattisten aineiden opettaja
   puh. 044 768 8625

  • Vidgren Jaana
  • FM, kielten lehtori
   puh. 044 768 8644
  • (toimivapaalla)

  • VAPAATAVOITTEINEN KOULUTUS
  • Karjalainen Tuula
  • TaM, kuvataiteen lehtori
   puh. 044 768 8650

  • Väisänen Ulla
  • artenomi
   puh. 044 768 8646
 • KOULUTUSALAJOHTAJAT JA YLEISJOHTO
  • Yleisjohto, hallinto, henkilöstöasiat, viranomaistoiminta:
  • Järveläinen Petri
   TT, rehtori
   puh. 044 768 8624

  • Perusopetus ja lukio:
  • Varkoi Hannu
   FM, apulaisrehtori, vararehtori
   puh. 044 768 8625

  • Ammatillinen koulutus:
  • Visuri Merja
  • Lto, sosionomi YAMK, ammatillisen koulutuksen apulaisrehtori
   puh. 044 768 8610


 • KEITTIÖ
  • sähköposti: keittio@portaanpaa.fi, puh. 044 768 8633

  • Karppinen Katariina
   emäntä


  • Rutonen Tuija
  • leipuri-keittäjä

  • Laitinen Merja
  • keittäjä

  • Rovio Sanna
  • keittäjä

 • TOIMISTO / TALOUS
  • Heikkinen Tarja
  • tietohallintosihteeri, opintoasiat
   puh. 017 272 0900

  • Laskutukset, tilaukset, tarjoukset ym. talousasiat
  • Mäki Heli (to-pe)
  • talous- ja palkkasihteeri
   puh. 044 768 8623
 • KIINTEISTÖ
  • Vihanti Tiina
  • laitoshuoltaja
   puh. 044 768 8642

  • Junttila Pauli
  • kiinteistönhoitaja
   puh. 044 768 8639

  • Visuri Markku
  • päivystys, kiinteistönhoitaja
   puh. 044 768 8626

Sähköinen laskutusosoite
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 003702079728 
Operaattoritunnus: E204503
Operaattori: OpusCapita Solutions Oy