Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuus on osa Portaanpään kristillisen opiston laatujärjestelmää. Toimintamme kannalta tärkeät tiedot, tietojenkäsittelyjärjestelmät ja -palvelut pidetään asianmukaisesti suojattuina hallinnollisten, teknisten ja muiden toimenpiteiden avulla. Tietoturvallisuustoimet koskevat sähköisessä, puhutussa ja kirjallisessa muodossa olevan tiedon käsittelyä, säilyttämistä, luovutusta ja siirtoa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (yhteyshenkilö rekisteriselosteessa) tai itse allekirjoitetulla pyynnöllä. Tiedot lähetetään pyytäjälle kirjeitse tai luovutetaan paikanpäällä henkilön tunnistamisen jälkeen. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan itseään koskevan virheellisen tiedon.

Rekisteriselosteet

Opiskelijarekisteri

Isoveli-kameravalvonta rekisteri

 
Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Lisätietoja
Tietosuojavastaava, p. 044 768 8648