Puheenjohtaja Hannu Komulainen
Jäsenet Janne Airaksinen

llkka Huhta
Raimo Turunen
Sari Essayah
Kati Jansa
Elina Nivala
Marjatta Pulkkinen

Rehtori Petri Järveläinen
Apulaisrehtori Hannu Varkoi
Ammatillisen koulutuksen apulaisrehtori Merja Visuri
Sihteeri Anni Jaloniemi
Henkilökunnan edustaja Seija Karhunen