PORRAS TULEVAAN – koulutus

PORRAS TULEVAAN – koulutus

Koulutus alkaa joustavasti hakijan opiskelutarpeiden mukaisesti.

Kenelle:

Maahanmuuttajalle ja vieraskielisille

 • jolla ei ole opiskelupaikkaa
 • jonka suomen kielen taitoa tarvitsee vahvistaa
 • joka haluaa kehittää opiskeluvalmiuksiaan
 • joka etsii suuntaa elämään ja jatko-opiskeluihin

Sisältö:

 • Suomi toisena kielenä
 • Muut kielet (englanti, saksa, ruotsi)
 • Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
 • Opinto-ohjaus
 • Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot
 • Työelämätaidot
 • Opiskeluvalmiudet ja -vahvuudet

Hyvä tietää:

 • koulutus toteutetaan mikäli koulutuksen edellytykset toteutuvat
 • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen
  opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan
  opiskeluvalmiudet ja –tarpeet sekä suunnitellaan polkua kohti jatko-
  opintoja tai työelämää.

Maksut:
Koulutus on maksuton. Myös ateriat ovat maksuttomia.

Hakeminen:
Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.

Tiedustelut Maarit Kumpulainen p. 044 768 8647 tai toimisto p. 044 768 8623.