Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus

 

Puuttuuko Sinulta suomalainen peruskoulutus tai onko peruskoulu jäänyt kesken ? Haluatko oppia lisää suomen kieltä, parantaa opiskeluvalmiuksiasi ja päästä jatkamaan opintojasi?

Kenelle:

  • Perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleet nuoret, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana.
  • 17-25 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opistoja toiselle asteella.
  • Muut maahanmuuttajataustaiset aikuiset, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheessa annettavia taitoja, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin.

Lue tästä lisää !

Sisältö:

Äidinkieli ja kirjallisuus/suomi toisena kielenä, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto, terveystieto, biologia, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto ja atk, taito- ja taideaineet.

Maksut: Koulutus on maksuton. Myös oppikirjat, ateriat ja asuntolapaikka (koulupäivinä) ovat maksuttomia.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. HAE TÄSTÄ!

Pääsykoe: Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen (kutsukirje postitse).

Lisätietoa: koulutusvastaava Maarit Kumpulainen p. 044 768 8647 tai toimisto p. 044 768 8623