Kristillisen kasvatuksen ydinsisällöt ja ohjaaminen

Kristillisen kasvatuksen ydinsisällöt ja ohjaaminen

KOHDERYHMÄ: Koulutukseen voi hakeutua kuka tahansa, joka haluaa kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutus soveltuu täydennyskoulutukseksi mm. Lapsi- ja perhetyön tai Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneille.