OPPIVELVOLLISUUSKOULUTUKSET

Oppivelvollisuus päättyy opiskelijan täyttäessä 18 vuotta tai jos hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Opinnot ovat maksuttomia 20 vuotiaaksi niille, jotka eivät tätä ennen ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa.

Portaanpäässä oppivelvollisuutta voi suorittaa

  • lisäopetuksessa
  • kasvatus- ja ohjausalan perustutkintokoulutuksessa
  • lukiossa
  • vapaan sivistystyön opintoina
  • aikuisten perusopetuksessa
  • tutkintoon valmistavassa koulutuksessa (2022 alkaen)

Portaanpää järjestää opiskelijalle tämän tarvitsemat oppimateriaalit ja -välineet. Opistolla on käytössä tietokoneita niitä opiskelijoita varten, jotka eivät omista sellaista. Etäyhteyksiä hyväksi käyttävän opetuksen järjestämiseksi opiskelija voi asua opistolla ja hyödyntää sen laitteistoa.

Asuntolassa asuminen ja ateriat ovat ilmaisia. Työelämäjakson ajaksi opiskelija voi hakea ruokarahaa, jonka suuruus määräytyy opistolla valmistetun aterian materiaalikustannuksista.

Mikäli opiskelijan kotipaikkakunnan lähin oppivelvollisuuskoulutusta antava oppilaitos sijaitsee yli 1o0 kilometrin päässä, opiskelija on oikeutettu matkatukeen. Opiston asuntolassa voi asua myös viikonloppuisin, mikäli kotipaikkakunnalle on yli 150 kilometriä.