Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp

Jatkuva haku käynnissä ympäri vuoden.

Portaanpäässä voi opiskella seuraavia osaamisaloja:

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Tutkintonimike: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden
ohjaustyössä ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta. Koulutus rakentuu työelämässä oppimisesta itsenäisestä opiskelusta.

Perhepäivähoidon osaamisala – toteutetaan kysynnän mukaan
Tutkintonimike: Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisten tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Tiedustelut

TOIMISTO 044 7688623, toimisto@portaanpaa.fi 
ryhmäohjaaja Kaisa Perhovaara, 044 7688 645, kaisa.perhovaara@portaanpaa.fi