Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, 150 osp

Jatkuva haku käynnissä ympäri vuoden.

Portaanpäässä voi opiskella seuraavia osaamisaloja:

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Tutkintonimike: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden
ohjaustyössä ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Koulutus kestää keskimäärin 1,5 vuotta. Koulutus rakentuu työelämässä oppimisesta itsenäisestä opiskelusta.

Perhepäivähoidon osaamisala
Tutkintonimike: Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisten tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Kasvatuksen osaamisala 

Varhaiskasvatusosaamisen vahvistaminen, ei erillistä tutkintonimikettä. Kasvatuksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

Tiedustelut

TOIMISTO 044 7688623 toimisto@portaanpaa.fi 
ryhmäohjaaja Kaisa Perhovaara, 044 7688 645, kaisa.perhovaara@portaanpaa.fi