Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 180 osp, lastenohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 180 osp, lastenohjaaja

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala 180 osp, tutkintonimike lastenohjaaja

Toteutus päiväopintoina Portaanpäässä, Lapinlahdella.

Jatkuva haku ilman opiskelupaikkaa jääneet perusopetuksen tai vastaavat opinnot suorittaneet hakijat ja 2. asteen (ammatillinen perustutkinto/ lukio) tai ylemmän tutkinnon suorittaneet.

PÄÄSYKOE

Pääsykoe järjestetään joko opistolla tai etäyhteyksillä (yksi päivä/hakija). Päiväilmoitetaan myöhemmin. Hakijalle lähetetään ohjeet ja kutsu sähköpostilla. Pääsykoe sisältää infon, haastattelun, mahdollisen ryhmätehtävän ja tarvittaessa kielikokeen.

Jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen.  Toimita todistus Portaanpäähän sähköisesti osoitteeseen toimisto@portaanpaa.fi hakuajan päättymiseen mennessä. Jos haet jatkuvan haun kautta, liitä kielitaidon osoittavat todistukset hakemukseesi hakemuksen teon yhteydessä.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan suorittaneet valmistuvat lastenohjaajiksi. Osaamisala antaa sinulle pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Voit oman valintasi mukaan erikoistua toimimaan myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lastenohjaajana.

Lastenohjaajana toimit kasvatus- ja ohjaustehtävissä sekä huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista. Työssäsi ohjaat eri-ikäisiä lapsia sekä toimit yhteistyössä vanhempien kanssa. Pääset myös hyödyntämään omia kiinnostuksen kohteitasi ja luovuuttasi. Toiminnalliset työtavat, kuten kädentaidot, musiikki, liikunta ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä.

Tutkinnon perusteet: ePerusteet – Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto.

OPISKELU

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus vaihtelee aiempien opintojen tai osaamisen perusteella. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähiopetusta sekä etäopintoja. Osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoon.

KUSTANNUKSET

Ammatillinen koulutus on maksutonta. Opiskelija maksaa vuosittain materiaalimaksun ja vastaa itse muista opiskelukustannuksista (oppikirjat, opintomatkat). Oppivelvollisille opiskelumateriaalit ja – välineet ovat ilmaisia.

Asuminen ja ruokailu on maksutonta. Opistolla asuville koulupäivinä aamupala, lounas ja päivällinen.  Kotona/ muualla asuville lounas. Asuminen on järjestetty pääosin kahden hengen huoneissa.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA RIKOSTAUSTAOTE

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia:  Terveydelliset vaatimukset kasvatusalalla. Opiskelijan ja asiakkaan turvallisuuden ja oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia. Tutkinnossa ei voida mukauttaa asiakasturvallisuuteen liittyvää arviointia eikä poiketa asiakasturvallisuuteen liittyvistä ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista.

Opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.

KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO

Lastenohjaajiksi ja koulunkäynnin ohjaajaksi opiskelevien on mahdollisuus suorittaa osana ammatillista tutkintoa työpaikalla oppiminen kansainvälisessä ympäristössä. Apuraha tulee Erasmus+ liikkuvuushankkeesta. Apurahan suuruus määräytyy vaihdon pituuden ja maan mukaan.

Vaihtomaina ovat mm. Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Portugali, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Viro. Hakuajat ovat kahdesti vuodessa sekä syksyllä että keväällä. Vaihtoon lähtevän tulee olla täysi-ikäinen vaihtoon lähtiessään. Tarkempia tietoja kohdemaista ja hakuajoista saat tästä.

TOIMISTO 044 7688 623 toimisto@portaanpaa.fi