TUVA-perusopetuksen jälkeinen oma vuosi oppivelvollisille

10.8.2022-26.5.2023

TUVAlla voit valintasi mukaan
• korottaa perusopetuksen päättötodistuksen numeroita
• opiskella kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin hyväksyttäviä yto-aineita
• suorittaa lukiokursseja
• harjoittaa ammatillisen koulutuksen valmentavia opintoja
• tutustua erilaisiin ammatteihin työelämässä
• suorittaa harrasteopintoja
• keskittyä yhteen tai kahteen näistä tai yhdistellä erilaisia opiskelusisältöjä

TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on valtakunnalliseen opetusuunnitelmaan perustuva yksivuotinen koulutus oppivelvollisille. Se korvaa ja yhdistää entisen Kympin eli lisäopetuksen, Valman eli ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen ja Luvan eli lukiokoulutukseen valmentavan koulutuksen.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma hänen tarpeiden mukaisesti.
Portaanpäässä olet mukana myös yhteisössä, jossa eletään ja asutaan opistolla. Mukana on eri ikäisiä opiskelijoita ja opiskelijoita myös useista eri maista.

Arvostamme opiskelijoiden erilaisia persoonia. Portaanpäässä on ainutlaatuinen Portaanpään kulttuuri, johon mahtuu mukaan niin ulospäinsuuntautuneita kuin ujompiakin ihmisiä. Opistovuoden aikana kukin vahvistuu sosiaalisissa taidoissa omana persoonallisuutenaan ja tulevaisuus selkenee.

Opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Anni Jaloniemi, puh. 044-7688648 anni.jaloniemi@portaanpaa.fi