OPISKELE TYÖN OHESSA             Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 180 osp, lastenohjaaja

OPISKELE TYÖN OHESSA Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 180 osp, lastenohjaaja

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala 180 osp, tutkintonimike lastenohjaaja

Koulutus on työelämäpainotteista ja opinnot voit suorittaa työn ohessa. Opinnot voi suorittaa koulutussopimuksella (ilman palkkaa), oppisopimuksella tai palkkatyön ohessa. Opiskelijalla tulee olla koko koulutuksen ajan varhaiskasvatuksen työpaikka, jossa hän voi opiskella ja tehdä oppimistehtäviä aidossa työympäristössä.  Työpaikka voi vaihtua tutkinnon osittain.

Koulutus antaa pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa. Voit oman valintasi mukaan erikoistua toimimaan myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lastenohjaajana.

Koulutukseen on jatkuva haku ympäri vuoden. Opinnot voi aloittaa aina seuraavan tutkinnon osan alkaessa. Seuraava uusi toteutus alkaa tammikuussa 2024.

TOTEUTUS

Lähiopetusta on n. kerran kuukaudessa 2–3 päivää (ke-pe). Lisäksi opiskellaan verkon välityksellä tiistai-iltaisin klo 16–19. Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä ja sisältävät sekä yksilötehtäviä että pienryhmissä tehtävää verkkotyöskentelyä. Ohjaus tapahtuu pääosin verkon välityksellä.

Koulutus suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Osaaminen osoitetaan näytöissä omalla työpaikalla.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu pääsääntöisesti 18-vuotta täyttäneille työkokemusta omaaville, alalla työskenteleville tai alalle haluaville aikuisille. Pohjakoulutuksena tulee olla vähintään toisen asteen koulutus.

Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, luovuutta ja joustavuutta sekä vastuullisuutta.

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta, 531/2017, 40 §).

JATKUVA HAKU

Koulutukseen on jatkuva haku ympäri vuoden. Koulutus aloitetaan yleensä hakua seuraavasta tutkinnon osasta.                 

Liitä hakemukseesi kaikki koulutodistuksesi sekä koulutuksen kannalta olennaiset työtodistukset. Lisätietoja liitteistä saat koulutuksen vastuuopettajalta.

Hakijoille järjestetään haastattelu Lapinlahdella, Portaanpään kristillisessä opistossa (Portaanpääntie 63, 73100 LAPINLAHTI). Haastatteluun kutsutaan erikseen.

KESTO JA LAAJUUS

Tutkinnon laajuus on 180 osp ja kesto 1-2 vuotta. 

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus vaihtelee aiempien opintojen tai osaamisen perusteella. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

TIETOA KOULUTUKSESTA

Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista, verkko-opintoja sekä lähiopetusta. Osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa.

Koulutuksessa opiskellaan varhaiskasvatukseen liittyviä asioita, kuten lapsen ja perheen ammatillista kohtaamista, lapsen kasvua ja kehitystä, ravitsemusta, kielen kehitystä, leikkiä ja liikuntaa sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti voit valita valinnaisen tutkinnon osan ilmaisun, liikkumisen, luonto- ja elämystoiminnan tai tukea tarvitsevien ohjaamisesta.

Tutkinnon perusteetKasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoon.

KUSTANNUKSET

Ammatillinen koulutus on maksutonta. Opistolla on mahdollisuus maksuttomaan yöpymiseen lähipäivien yhteydessä. Lounas on ilmainen lähipäivinä. Asuminen on järjestetty pääosin kahden hengen huoneissa.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA RIKOSTAUSTAOTE

Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia:  Terveydelliset vaatimukset kasvatusalallaOpiskelijan ja asiakkaan turvallisuuden ja oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia. Tutkinnossa ei voida mukauttaa asiakasturvallisuuteen liittyvää arviointia eikä poiketa asiakasturvallisuuteen liittyvistä ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista.

Opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on esitettävä rikostaustaote.

LISÄTIETOJA
TOIMISTO 044 7688 623, toimisto@portaanpaa.fi

Miska-Maarit Soininen, varhaiskasvatuksen lehtori, 044 768 8663, miska-maarit.soininen@portaanpaa.fi