Oppisopimus

Portaanpäässä voit suorittaa oppisopimuksella:

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon (lastenohjaaja)
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja) TAI
 • näiden tutkintojen tutkinnon osia

Opintoihin on JATKUVA HAKU.

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa hankkia lisää osaamista tai uusi ammatti.

Oppisopimus perustuu

 • määräaikaiseen työsopimukseen tai virkasuhteeseen sekä
 • työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen.

Oppisopimusopiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimus edellyttää vähintään 25 tunnin keskimääräistä viikkotuntimäärää. Oppisopimus voidaan purkaa sopijapuolten yhteisellä sopimuksella tai keskeyttää (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 75 §).

Oppisopimuksessa opiskellaan pääosin työpaikalla, mutta opintoihin kuuluu myös opiskelua oppilaitoksessa ja verkkoympäristössä. Koulutuspäivien määrä ja oppisopimuksen kesto tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKSin) laadinnan yhteydessä.

Opinnot voi aloittaa milloin vain, kunhan siitä sovitaan ennakkoon oppilaitoksen kanssa. Myös siirtyminen koulutussopimuksesta oppisopimukseen on mahdollista.

Lisätietoja: www.oppisopimus.fi 

Opiskelijalle

Oppisopimusta varten tarvitaan aina työpaikka, joka sinun tulee löytää itse. Löydät työpaikan olemalla aktiviinen työnhakija. Oletko ollut kesätöissä tai harjoittelussa samalla alalla? Voisiko sieltä kautta löytyä oppisopimuspaikka? Kannattaa kysellä aktiivisesti eri paikoista – älä unohda yksityisiä toimijoita!

Kun opiskelet oppisopimuksella, saat vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeutesi kertyy normaalisti. Minimityöaika oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtävissä on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät.

Työnantajan täytyy tarjota monipuolisia opiskelemasi alan ja tutkinnon työtehtäviä sekä mahdollistaa osallistuminen koulutuksen lähipäiviin (0–3 päivää kuukaudessa), sekä verkko-opintoihin (arki-iltapäivä/ ilta). Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä opiskelua. Osaaminen osoitetaan näytöissä työpaikalla.

Työpaikalla sinua ohjaa työpaikkaohjaaja. Hän perehdyttää sinut työhön, ohjaa ja antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Perustutkinnon opiskelu on aina ilmaista. Ammattitutkinnosta koulutuksen järjestäjä perii maksun. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (päiväraha, perheavustus ja matka- ja majoituskorvaukset), mikäli edellytykset täyttyvät.

Työnantajalle

Työnantajana voit tehdä oppisopimuksen, kun haluat:

 • palkata uuden työntekijän tai työttömän työnhakijan, jolta puuttuu osaaminen työtehtäviin tai
 • jo työ- ja virkasuhteessa olevan työntekijäsi, joka tarvitsee uutta osaamista.

Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja tarjoaa koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Työnantaja sitoutuu järjestämään työtehtävien tekemiseen tarvittavan ohjauksen, nimeämään työpaikkaohjaajan ja resursoimaan ohjauksen. Lisäksi työnantaja huolehtii siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan opiskeluun koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä.

Työnantaja voi päättää alan työehtosopimusta noudattaen, maksaako oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvan opiskelun ajalta palkkaa opiskelijalle.

Mahdolliset tuet/ korvaukset työnantajalle:

 • Koulutuskorvaus työpaikalla oppimisen ohjauksen järjestämisestä määräytyy ohjauksen vaativuuden perusteella. Jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta, voidaan neuvotella oppilaitoksen kanssa koulutuskorvauksen määrästä.
 • Harkinnanvarainen palkkatuki työttömän työnhakijan kanssa solmittavaan oppisopimukseen TE-palveluista. Oppisopimus ei saa alkaa ennen kuin palkkatukihakemus ja -päätös on tehty!
 • Harkinnanvarainen kuntalisää työllistymisen edistämiseksi opiskelijan kotikunnalta.
 • Harkinnanvarainen kuntoutustuki tai -raha, kun työnantaja tekee ammatillisen kuntoutujan kanssa oppisopimuksen. Tuki haetaan vakuutusyhtiöltä tai KELAlta ennen oppisopimuksen aloittamista. Myönteinen päätös on odotettava ennen oppisopimuksen aloittamista.
Työpaikkaohjaajalle

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän/ oppisopimustoimijan välillä.

Lisätietoa työpaikkakouluttajalle: www.ohjaan.fi