Puheenjohtaja Raimo Turunen
Jäsenet Janne Airaksinen
Sari Essayah
llkka Huhta
Kati Jansa
Katja Kajava
Ossi Martikainen
Marjatta Pulkkinen
Rehtori Petri Järveläinen
Ammatillisen koulutuksen apulaisrehtori Merja Visuri
Henkilökunnan edustaja Seija Karhunen
Sihteeri Anni Jaloniemi